Homi Makelaars

Scheepstimmermanstraat 102 1019 WZ

€ 1.225.000 k.k.

Omschrijving

***ENGLISH TEXT BELOW***

Bent u op zoek naar een heerlijk licht familiehuis of een combinatie van woon/werkhuis? Kom dan kijken naar deze, door de eigenaar zelf ontworpen, woning direct aan het water gelegen en met eigen aanlegsteiger. Vlakbij het centrum en in het Oostelijk Havengebied, waar ruimte, fijn wonen en water de sfeer vormen.

Historie Oostelijk Havengebied
Eind vorige eeuw is het Oostelijk Havengebied getransformeerd van een oude Amsterdamse haven naar een eigentijds woongebied. Een gebied waar de unieke combinatie van nieuwe architectuur en herbestemming van oude panden omringd door water speciaal is te noemen.

Omgeving
Het winkelcentrum Brazilië met o.a. verschillende supermarkten, warme bakker en visboer is op loopafstand. Maar in de omgeving zijn er ook volop mogelijkheden zoals winkels, koffietentjes, sportclubs, scholen, restaurants en een biologische markt op woensdag. Omringd door het KNSM-eiland, Indische buurt, Flevopark, Zeeburgereiland of met de pont naar Noord, er is voor ieder wat wils.

Indeling
Entree van de woning is via de carport met een ruime berging vanwaar je met een paar treden de studio in afdaalt. De studio is een geweldige ruimte met een hoog plafond (bijna 4 meter), de grote raampartij, de openslaande deuren naar de drijvende zwemsteiger en het directe uitzicht op het water. Momenteel heeft de studio de functie van kantoor maar deze functie kan aangepast worden naar bijvoorbeeld een of twee extra slaapkamers of woonkamer. Aangrenzend aan de studio bevindt zich een pantry met keukentje en een toilet.

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping treffen we 2 ruime, lichte slaapkamers aan, 2 badkamers waarvan een badkamer met een bad en er is een separaat toilet. De overloop verbindt alle kamers met elkaar en er bevindt zich nog een berging en een berging die dient als wasruimte.

Tweede verdieping
De tweede verdieping kenmerkt zich door ruimte en licht. In het midden van de kamer bevindt zich een patio die voor extra veel lichtinval zorgt en de woonkamer van de keuken scheidt. De woonkamer is ook een hoge en lichte ruimte waar het prettig vertoeven is. De keuken is een massief keukenblok met voldoende keukenkastjes, keukenapparatuur (oven) van Bosch en een fijn groot blad om op te werken. Het is een bijzondere verdieping waar je vanuit de patio directe toegang naar het dakterras hebt.

Dakterras
Naast de steiger op de begane grond aan het water, is er ook een groot dakterras (32m2) met prachtig uitzicht over het water en de andere haveneilanden. Inrichten als gezellig terras met leuke planten, houten vlonders, mooie tuinset en het genieten kan beginnen in de zomer. Maar uitbreiding is ook mogelijk! Opties voor een extra kamer of ruimte behoren ook tot de mogelijkheden.

Aanpassen woning
De woning biedt diverse mogelijkheden om extra (slaap)kamers te creëren. Zoals het verbouwen van de carport, de studio of het dakterras met patio. De eigenaar, architect, heeft tekeningen van de uitbreidingsmogelijkheden gemaakt, deze zijn te zien op Funda.
De Gemeente Amsterdam heeft inmiddels vergunningen verleend voor aanpassing van de carport (plattegrond begane grond). En aanpassing (zie plattegrond) van de tweede verdieping: zonder patio en een trap naar een groter dakterras. In de toekomst zou een vergunning voor een dakopbouw nog aangevraagd kunnen worden.

Parkeren
De woning heeft een inpandige carport. Maar indien u in de toekomst zou willen verbouwen en van de carport een extra entree/kamer zou willen maken dan kan er op de openbare weg geparkeerd worden (vergunning via de Gemeente).

Erfpacht
Het pand is gelegen op erfpachtgrond. De eigenaar heeft de erfpacht eeuwigdurend afgekocht d.d. 6 juli 2021.

Bereikbaarheid
Met de fiets bent u in 15 minuten in het centrum of op het CS. Er zijn goede openbaar vervoermogelijkheden en de A10 is makkelijk bereikbaar via de Piet Hein tunnel.

Samenvatting
– een bijzonder familiehuis of woning met kantoor aan huis
– bouwjaar 2000, woonoppervlakte 182 m2
– een woning met hoge plafonds, veel licht en mogelijkheden
– uitbreiding met extra (slaap)kamers mogelijk: door verbouwen carport met berging, studio en dakterras/patio
– groot dakterras (32m2) en heerlijke zwemsteiger aan het water op het Zuiden
– fijne woonomgeving met alles in directe omgeving ook voor kinderen
– stadsverwarming
– veel bergruimte door berging onder- en grenzend aan carport en eerste verdieping
– energielabel A
– eeuwigdurend afgekochte erfpacht d.d. 6 juli 2021
– oplevering: in overleg

Interesse? Neem contact op met makelaar Franca via 0615027762 of 0854835874.

***

Are you looking for a wonderfully light family home or a combination of living/working house? Then come and see this house, designed by the owner him-self, located directly on the water and with its own quay. Close to the center and in the Eastern Docklands, where space, pleasant living and water form the atmos-phere.

History Eastern Docklands
At the end of the last century, the Eastern Docklands was transformed from an old Amsterdam harbor into a contemporary residential area. An area where the unique combination of new architecture and repurposing of old buildings surrounded by water can be called special.

Environment
The shopping center ‘Brazilië’ with various supermarkets, bakery and fresh fish sto-re is within walking distance. But there are also plenty of opportunities in the area such as shops, coffee corners, sports clubs, schools, restaurants and an organic market on Wednesdays. Surrounded by the KNSM Island, Indische Buurt, Flevop-ark, Zeeburgereiland or by ferry to Noord, there is something for everyone.

Layout
Entrance of the house is through the carport with a spacious storage room from where you descend into the studio with a few steps. The studio is a great space with a high ceiling (almost 4 meters), the large windows, the patio doors to the floating bathing quay and the direct view of the water. Currently, the studio functions as an office, but this function can be adapted to, for example, one or two extra bedrooms or living room. Adjacent to the studio is a pantry with a kitchenette and a toilet.

First floor
On the first floor we find 2 spacious, bright bedrooms, 2 bathrooms, one of which has a bath and there is a separate toilet. The landing connects all rooms and there is another storage room and a storage room that serves as a laundry room.

Second floor
The second floor is characterized by space and light. In the middle of the room is a patio that provides extra light and separates the living room from the kitchen. The living room is also a high and light space where it is pleasant to stay. The kitchen is a solid kitchen block with sufficient kitchen cabinets, kitchen appliances (oven) from Bosch and a nice large worktop to work on. It is a special floor where you have direct access to the roof terrace from the patio.

Roof terrace
In addition to the quay on the ground floor on the water, there is also a large roof terrace (32m2) with a beautiful view over the water and the other harbor islands. Set it up as a cozy terrace with nice plants, wooden decking, beautiful garden furniture and enjoyment can begin in the summer. But expansion is also possible! Options for an extra room or space are also possible.

Adjust house
The house offers various possibilities to create extra (bed) rooms.
Such as renovating the carport, the studio or the roof terrace with patio.
The owner, an architect, has made drawings of the expansion options, which can be viewed on Funda.
The Municipality of Amsterdam has now granted permits to adapt the carport (ground floor plan). And adaptation (see floor plan) of the second floor: without a patio and a staircase to a larger roof terrace.
A permit for a roof construction could still be applied for in the future.

Parking
The house has an indoor carport. But if you would like to renovate in the future and turn the carport into an extra room/entrance, you can park on the public road (re-quest via the municipality).

Ground lease
The property is located on leasehold land. The owners have bought off the leasehold in perpetuity dated July 6, 2021.

Accessibility
You can reach the center or Central Station in 15 minutes by bike. There are good public transport options and the A10 is easily accessible via the Piet Hein tunnel.

Resume
-A special family home or home with a home office
-Built in 2000, living area 182 m2
-A house with high ceilings, lots of light and possibilities
-Expansion with extra (bed) rooms possible: by renovating carport with storage room, studio and roof terrace/patio
-Big roof terrace (32m2) and lovely swimming quay on the water on the South
-Nice living environment with everything in the immediate vicinity, also for children
-District heating
-Lots of storage space due to storage below and adjacent to the carport and first floor
-Energy-label A
-Perpetually surrendered leasehold dated July 6, 2021
-Delivery in consultation

Are you interested? Please contact our real estate agent Franca by phone 0615027762 or 0854835874.

Plan een bezichtiging in

Bezichtigingformulier - Homi Makelaardij Roosendaal en Etten-Leur
Meerkeuze

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Soort huis
Herenhuis

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakte
182
Perceeloppverlakte
82
Inhoud
715

Energie

Label
A
Geldig tot
29 december 2030

Indeling

Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
2

Vergelijkbare woningen

€ 400.000 k.k.

Zandhil 6

4756 CH Kruisland
Beschikbaar
€ 759.000 k.k.

Essenseweg 26

4709 BL Nispen
Beschikbaar